ADALET MİTİNGİ VE DOĞRU TUTUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun,  İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun   tutuklanması üzerine, Ankara Güvenpark’tan başladığı ‘Adalet yürüyüşü’ 9 Temmuz Pazar günü Maltepe’de yapılacak miting ile son bulacak.

CHP’nin ‘adalet yürüyüşü”ne katılmayı, destek vermeyi doğru bulmadığımızı kamuoyuna açıklamıştık.  Dolayısıyla Pazar günü yapılacak mitinge de katılmayacağız. Bu mitinge katılmayı da doğru bulmuyoruz.

Neden?

*CHP T.C devletinin kurucusu, egemen sınıf partilerinden biri, işçi-emekçi düşmanı sermaye partilerinden biri, kurumsal olarak faşist bir partidir. CHP’ye oy veren milyonlarca insanı faşist olarak görmüyoruz. Faşist tanımlaması kurumsal olarak yapılan bir tespittir. CHP iktidara gelmeyi başarırsa, geçmişte yaptığı gibi faşizmi uygulayacaktır.

*Egemenler arasındaki iktidar dalaşında, CHP iktidar mücadelesi yürüten taraflardan biridir. CHP ‘sol’ bir parti değildir. CHP burjuva anlamda demokrasi mücadelesi yürüten bir parti de değildir. Anayasanın ırkçı, milliyetçi başlangıç ilkeleri CHP için değiştirilemezdir. Dolayısıyla CHP’nin öncülük ettiği eyleme katılmak, iktidar dalaşında CHP’nin değirmenine su taşımak, CHP’nin yedeğine düşmek, CHP’nin kuyruğunda yer almak demektir.

*Egemenler arasındaki iktidar dalaşında taraf tutmuyoruz. AKP’ye karşı CHP’den yana değiliz. AKP’ye karşı CHP ile birlikte hareket etmemeliyiz. AKP, CHP, MHP, Gülen cemaati arasındaki iktidar dalaşında taraf tutulacak bir durum söz konusu değildir. Al birini vur ötekine! Bunların hepsi sömürü düzenin sürmesinden yana, hepsi işçi emekçi düşmanıdır.

*Egemenler arasındaki iktidar dalaşından, egemen sınıfların partilerinden bağımsız siyaset üretmek, sınıf mücadelesinden yanayız. Bizim yanımız işçilerin, emekçilerin, halkların yanıdır. Bağımsız sınıf mücadelesini sürdürmek, geliştirmek temel görevimiz olmalıdır.

*Adalet egemen sınıfların iktidar dalaşında taraf tutmakla, sistem partisi CHP’nin peşine takılmakla gelmez.

İşçiler, emekçiler, ezilenler, halklar için gerçek adalet; işçi sınıfı önderliğinde demokratik halk devrimi ile gelecektir.

“Anti Tayyip”çilik yapmakla adalet gelmez!

Düzen partilerinin kendi aralarındaki iktidar mücadelesinde taraf tutmakla adalet gelmez!

 *Gün CHP’nin peşine takılma günü değil!  

Gün bağımsız sınıf mücadelesini geliştirme, yükseltme günüdür!

Gün sistem partileri arasındaki iktidar dalaşında taraf olma günü değil!

Gün bağımsız sınıf mücadelesini yürütme, devrim mücadelesini yükseltme günüdür!

Umut düzen partileri arasındaki dalaşta değil!

Umut isyanda, kurtuluş devrimde!

Yeni Dünya İçin ÇAĞRI

7 Temmuz 2017

 

Paylaş