İSYANIMIZI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İLE BÜYÜTELİM!

  8 Mart 2015’e; kadına yöne­lik şiddetin tacizin, tecavüzün yoğunlaşarak arttığı bir dönemde giriyoruz. 

Mersin’de bindiği bir minibüsün şoförü tarafından tecavüze karşı direndiği için hunharca öldürül­en, cesedi yakılan Özgecan Aslan cinayeti kadına yönelik şiddette bardağı taşıran son damla oldu.

 Ülkenin her yerinde on binlerce kadın sokağa çıkarak isyanını  haykırdı, haykırıyor!

Resmi rakamlara göre günde 3 kadın çeşitli gerekçelerle katlediliyor. Elle, gözle, sözle tacize uğramamış olan tek kadın yok gibidir. Doğrudan tecavüze uğrayanların sayısı, konuşmadıkları, konuşamadıkları için belli değildir.

Biz kadınlar; babanın, dedenin, abinin, erkek kardeşin, amcanın, dayının, sevgilinin, kocanın, öğretmenin… kısaca erkek cinsinin şiddetine maruz kalıyoruz. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki oto­büste, minibüste, yolda, işyerinde, sokakta evde, her yerde, her ortam­da bizi bekleyen elle, sözle, gözle taciz, tecavüz, aşağılanma, şiddet!

Yaşadığımız hayat sadece bu değil! Bunun yanında bir de ev kölesi­yiz! Sabahtan akşama kadar bit­mek bilmeyen fakat bir o kadar da değersizleştirilen ve küçümsenen ev işlerinin, çocuk bakımının, yaşlı ve hasta bakımının tüm yükü bizim omuzlarımızda!

Biz kadınların ağır çalışma koşulları ve örgütsüzlüğü devam ediyor. Ucuz işgücü ordusunu biz oluşturuyoruz. Çalışma alanındaki en önemli sorunlarımızın başında düşük ücret, sosyal güvenceden yoksunluk ve örgütsüzlük geli­yor. Türkiye’deki sendikalarda erkek egemen anlayışlar hakim. Sendikaların yönetim kademe­lerinde neredeyse hiç kadın yok. Bazı sendikaların ismen kadın yapılanmaları var. Fakat bunlar kağıt üzerinde var olmaktan öteye gidemiyor.

Sendikaların erkek egemen yapılarını değiştirmek ancak biz işçi ve emekçi kadınların mücade­lesiyle, kendi taleplerimizi çekin­meden çekin­meden ortaya koymamızla müm­kündür!

 İşçi ve emekçi kadınlar!

Şiddete, tacize, tecavüze, katliam­lara, ucuz işgücü olmaya, örgütsüzlüğe karşı mücadele etmek istiyorsak, toplumun her alanında var olmak istiyorsak artık yeter deyip örgütlü mücadelede yerimizi almalıyız! Gerçek kurtuluşumuz ancak insanın insanı sömürmediği, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu bir demokratik halk iktidarı ve sosyalizm ile mümkündür!

Yaşasın 8 Mart!

 Yaşasın sosyalizm mücadelemiz!

Paylaş