8 MART 2019 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇIN ÇAĞRI

ICOR 8 Mart bildirisine ön açıklama:

Devrimci Örgütlerin Uluslararası Birliği (ICOR) Genel Koordinatörü’nün 8 Mart 2019 – Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapmış olduğu Çağrı’yı destekliyoruz. Türkçe'ye çevirerek burada yayınladığımız bu Çağrı‘ya ancak bir noktada katılmıyoruz. O da, "Uluslararası alanda hâkim koşulların istikrarsızlaştırılması bir toplumsal kutuplaşma yarattı ve işçi sınıfı ve geniş kitleler arasında ilerici bir duyarlılık değişiminin gelişmesine yolaçtı." tespitiyle ilgilidir. Bugün uluslararası alanda istikrarsızlaşmanın ve toplumsal kutuplaşmanın geliştiği tespitine aynen katılırken, cümlenin ikinci bölümünde yapılan "işçi sınıfı ve geniş kitleler arasında ilerici bir duyarlılık değişiminin" söz konusu olduğu tespitine katılamıyoruz. Bizce bu bugün için abartılı ve hatta yanlış bir tespittir. Maalesef henüz işçi sınıfı ve geniş kitleler  yoğunlukla gerici, milliyetçi ve hatta faşist akımların ve burjuva devletlerin etkisi altındadır. Bugün uluslararası alanda daha büyük kadın kitlelerinin duyarlılaştığı ve hakları için ayağa kalktığı doğrudur, ancak genel olarak işçi sınıfı ve geniş kitleler açısından aynı şey söylenemez. –YDİ Çağrı–

 

“Bütün kurtuluş hareketlerinin deneyimlerinden biliyoruz ki,  bir devrimin başarısı kadınların katılma ölçüsüne bağlıdır!” (Lenin, Werke Cilt 28, s. 176)

Uluslararası Kadınlar Günü 2019, sınıf mücadelesi açısından stratejik önemde sıkıntılı ve kutuplaşmış bir ortamda gerçekleşiyor. Bütün dünyada egemenler, egemenliklerini sürdürmekte giderek daha çok zorlanıyorlar ve işçi hareketinin ve geniş kitlelerin kitlesel direnişiyle karşılaşıyorlar. Gittikçe daha fazla hükümet, hükümet yöntemlerinde gericiliğe ve şiddete başvuruyor. Uluslararası alanda hâkim koşulların istikrarsızlaştırılması bir toplumsal kutuplaşma yarattı ve işçi sınıfı ve geniş kitleler arasında ilerici bir duyarlılık değişiminin gelişmesine yolaçtı.

Kadınların bilinci uyandı! Asya'dan Afrika'ya dek kadın işçiler çifte sömürüye karşı, daha yüksek ve eşit ücretler için, emeklerinin görünmesi ve tanınması ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele ediyorlar. Arjantin’den Uruguay’a ve ABD’ye kadar her katmandan milyonlarca kadın kendilerine yönelen özel baskılara cinsiyetçiliğe, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetine karşı durmaktadır. Hindistan'dan Rojava'ya, kadınlar, canları pahasına bir cesaretle ve örgütlenmiş bir şekilde çifte baskı ve sömürü sistemine karşı mücadele ediyor, toplumsal alternatifler talep ediyor ve bunları bizzat kendileri temsil ediyorlar. Devrimci Dünya Örgütü ICOR, uluslararası bir militan kadın hareketinin inşasını desteklemekte ve devrimci ve militan kadın hareketlerinin, kadınların sömürülmesine ve baskı altına alınmasına karşı ve özgürleşmiş bir toplumda özgürleşmesi için birleştiği Dünya Kadınlar Konferansı sürecinin sorumluluğunu üstlenmektedir. Kadınların kurtuluşu ancak sosyalist ve komünist bir toplumda sağlanabilir, ancak devrimci partilerin teorisi ve pratiğinde daha bugünden temsil edilmek zorundadır.

21. yüzyılın uluslararası kadın hareketi büyük zorluklarla karşı karşıya! Ortaya çıkan emperyalist savaş hazırlığı eğilimine karşı ICOR, “Antiemperyalist Bir Birleşik Cephe İnşa Etmek İçin Güçleri Birleştirme Çağrısı” ile kendisini belirledi. Uluslararası militan kadın hareketi için de en yüksek önceliğe sahip bir görev! Aynı zamanda, uluslararası militan kadın hareketi kendisini siyasi, örgütsel ve ideolojik olarak güçlendirmelidir! Bu yolda 2018’de, Hindistan’da yapılan kadınların kurtuluşuyla ilgili teorik seminer önemli bir başlangıçtı.

Dünya kadınları kapitalist barbarlıkta yok olmak istemiyorlar. Onların baskı ve sömürüsüz bir dünya vizyonları için uluslararası militan birliklere ve güçlü devrimci partilere ihtiyaç duyuluyor. Kadınların kurtuluşunun toplumsal temeli ancak özgürleşmiş bir sosyalist toplum aracılığıyla yaratılabilir.

Dünyadaki mücadeleci kadın hareketini güçlendirin! Devrimci partilerde örgütlenin ve kadınlar olarak cesaretle lider sorumluluğu üstlenin! Uluslararası sosyalist devrimin bir parçası olun.

Yaşasın Dünya Kadınlar Günü! Kadının kurtuluşu için ileri! ICOR ile ileri!

ICOR Genel Koordinatörü

Paylaş