5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Kapitalizm-emperyalizm çok açık biçimde doğanın, çevrenin ve evet insanlığın düşmanı bir sistem olduğunu hep yeniden ispatlıyor. Daha fazla kar dürtüsü kapitalist üretimin temel amacıdır.
Bu sistemde daha fazla kar uğruna doğa talan edilmekte, çevre yok edilmekte; insanlığın geleceği ipotek altına alınmaktadır.
Kapitalist sistemde insanlığın yaşam temellerinin yok edilmesine karşı ciddi bir önlemin alınabileceğini beklemek boşunadır. Çünkü çevre ve doğa katliamı azami kar hırsıyla gözü dönmüş emperyalist- kapitalist sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleyse çevreyi ve doğayı korumak, büyük insanlığın geleceğine sahip çıkmak da biz işçi ve emekçilerin omuzlarındadır. 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde de, çevrenin kirletilmesine ve yok edilmesine, doğanın talanına karşı mücadeleyi, kapitalist sömürü sistemine karşı mücadele olarak yürütelim. 
Emperyalizm yaşadığımız yerküreyi küresel felakete doğru sürüklemektedir. Büyük insanlık kendisini bekleyen bu felaket karşısında sessiz kalmamalıdır. Yaşam temellerini korunmak, doğa ile uyum içerisinde yaşamak için, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi yükseltelim!
Nükleer enerjiye, nükleer santrallere hayır! 
Çevre ile uyumlu enerji türlerine evet!

05.06.2017

Paylaş