4 YIL SONRA GREİF İŞÇİLERİNE DAVA

10 Şubat 2014 tarihinde, yaklaşık 600 işçi toplu sözleşme taleplerinin kabul edilmesi için İstanbul Hadımköy’deki Greif çuval fabrikasını işgal etti. İşgal 60 gün sonra polis saldırısıyla  kırıldı. Fabrikada bulunan işçiler darp edilerek gözaltına alındı.  Patron ile yapılan protokol gereği şikayetler geri çekilmesine rağmen, aradan 4 yıl geçtikten sonra  Greif işgaline yönelik dava açıldı.

191 kişinin yargılandığı dava Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Kasım günü görülecek. İddianamedeki suçlamalar fabrika işgali, işyerinin faaliyetine engel olmak, “yasa dışı direniş”, “kolluk görevlilerine mukavemet” olarak yer alıyor.

Ayrıca 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesindeki “güvenlik tedbirleri”nin de uygulanması istenirken, bu madde de seçme-seçilme hakkının kaldırılması, vakıf, sendika, dernek üye ve yöneticiliğinin engellenmesi gibi hükümler yer alıyor.

Davaya dayanak olarak gösterilen gerekçelerden biri de direnişi bırakarak karakolda ifade veren işçilerin dilekçeleri geliyor.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası ‘Greif İşgali Yargılanamaz!’ başlığı altında yayınladığı açıklama ile dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada;

“2014 Şubat ayında İstanbul Hadımköy’de kurulu bulunan Amerikan tekeli GREIF (Sunjüt) Çuval fabrikasında bir direniş yaşandı. 44 ayrı taşeron şirketin bulunduğu, 250’sinin kadrolu toplamda 1500 işçinin çalıştığı fabrikada işçiler taşeron sistemine ve kölece çalışma koşullarına karşı mücadele ettiler. Birlik olan ve fabrika komitelerinde örgütlenen GREIF işçileri sendikal mücadele başlattılar. Fabrikadaki tüm işçiler kenetlenerek taşeronun kaldırılmasını ve tüm işçilerin kadrolu ve güvenceli çalışmasını talep ettiler. Sözleşme sürecinde talepleri kabul edilmeyen GREIF işçileri fiili-meşru mücadele yolunu seçtiler ve birliklerine güvenerek direnişe geçtiler. Direniş fabrika işgaline dönüştü. GREIF işgali tam 60 gün boyunca sürdü.

Direnişin ardından 4 yılı aşkın bire süre geçti. Direniş sonrası açılan tüm davalar takipsizlikle sonuçlandı. Şimdi ise yeni bir dava açıldı. Tüm işçi sınıfına izlenmesi gereken yolu gösteren GREIF işgali yargılanmak isteniyor. Nasıl ki bugün çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden 3. havalimanı işçileri yargılanıyor ve tutuklama terörüne maruz kalıyorlarsa GREIF işçileri ve destekçileri de 12 Kasım’da yargılanacak.” Bilgisine yer verildi.

4 yıl sonra, Greif işgaline dönük 191 işçiye dava açılması, işçilere, emekçilere, ilerici kesimlere yönelik saldırıların arttığı bir dönemde tesadüf değildir. Sermaye ve sermayenin çıkarlarını koruyan devlet, işçilerin hak almak için gerçekleştirdiği fiili, meşru eylemleri unutmuyor! Fiili, meşru eylemlerin örnek alınmasını, yaygınlaşmasını istemiyor. Aradan 4 yıl geçmiş olsa da işgal eylemine katılan işçilere ceza verilmek istenmesi bu nedenledir.

Greif işçileriyle dayanışmaya!

Greif işgali yargılanamaz!

30 Ekim 2018

 

 

Paylaş