20/27 EYLÜL* DÜNYA ÇAPINDA İKLİM GREVİ!

ÇEVREYİ KÂR EKONOMİSİNDEN KURTARIN! AKTİF DİRENÇ!

Fridays–for–Futur (Gelecek için Cuma günü)  uluslararası isyancı gençlik hareketinin girişimi ile 20 - 27 Eylül arasındaki günlerde ses getiren kitlesel protesto gösterileri gerçekleştirilecek. Gençler, çevreyi kurtarma mücadelesinde bir haftalık eylem çağrısında bulundu, çünkü "... bu tüm insanlık için bir görevdir. (...) Bu yüzden tüm insanları küresel bir iklim grevine çağırıyoruz.” Gençler sorumluluk üstleniyor, hareketleri şimdiden 1.5 milyonun üzerine çıkarak kitleselleşti ve gelip geçici bir olay olmaktan çıktı. Onlar, aylardır her cuma 100'ün üzerinde ülkede sokakta aktifler.

 

#FridaysForFuture protestoları haklıdır: Sıcaklık dalgaları, kuraklık, seller – iklim krizi daha bugünden dünyadaki milyonlarca insanın yaşamını ve geçimini yokediyor. Mevcut eşitsizlikleri daha da şiddetlendiriyor, temel insan haklarını ihlal ediyor,  derinlikli göç nedenleri yaratıyor ve savaş tehdidinin keskinleşmesine yolaçıyor. Küresel ısınma radikal bir şekilde derhal durdurulmazsa, iklim felaketi kaçınılmazdır. 

 

Yakın zamanda, İzlanda'da Okjökull buzulu yok oldu gitti, 500 yıldan fazla bir süredir büyüyen bir buzul sadece 50 yılda kaybolmuş oldu. Bu, iklim değişikliğinin büyük bir ikazıdır. Yağmur ormanlarının yokedilmesiyle,  dünyanın "yeşil akciğer"i ve büyük bir karbon deposu kalıcı olarak imha edilmiş olacak. Bunların ardındaki kapitalist amaç, tarımsal ve ticari tekeller için maksimum kârdır. 74 bin yangın Amazon bölgesinde ormanları yiyor ve Brezilya'nın ardından Bolivya ve Peru'ya ulaşıyor.

 

20 Eylül’de (veya sonraki günlerde) sadece gençler okulu boykot edip meydanlara çıkmayacak; bu  günü büyük bir protesto gününe dönüştürmek için herkes göreve çağrılıyor: Gençler ve çocukların  yanısıra, özellikle fabrikalardaki işçiler, sendikalar, kadın örgütleri, çevre örgütleri, devrimci partiler ve hareketler…

 

Elbette ICOR da beş kıtadaki 57 üyesini çağırıyor bu günü global bir eylem günü yapmaya çağırıyor. Bu günü, çevreyi kâr ekonomisinden kurtarmak için mücadelenin, işçi ve çevre hareketinin karşı karşıya getirilerek bölünmesine karşı korumak, iş mücadelesi ile sosyal mücadele ve çevre mücadelesini  birleştirmek için uluslararası direniş cephesinin inşasında bir yapı taşı olarak kabul eder.

ICOR kuruluşundan beri her yıl dünya çapında bir çevre mücadele günü eylemleri gerçekleştirmeyi karar altına almış ve uygulamıştır.

Değerli kaynakların israfı, gelecek nesillerin yaşam kaynaklarını tüketmektedir. Doğal çevrenin korunması ile işyerlerimizin korunması tekeller ve hükümetleri tarafından demagojik olarak birbirlerine karşı kullanılmaya çalışılıyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz! Şirket merkezindeki çevre suçluları birçok ülkedeki sağlık hizmetlerinin felaket durumundan, konut sıkıntısından ve toplu yoksulluktan da aynı şekilde sorumludur. Doğal çevreyi ve sosyal taleplerimizi koruma mücadelesi birbirinden ayrılamaz.

Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 2–13 Aralık tarihleri arasında Şili'de yapılacak. ICOR "Alternatif Karşı Zirve"ye katılacak ve 7 Aralık 2019'u  Çevre Günü ilan edecek.

Fakat şimdiden daha Eylül’de, ICOR’un uluslararası alanda kendini göstermesi ve çevresel sorunların stratejik çözümü konusunda bir tartışma açması ve isyankar gençlik hareketine açıklık, destek ve perspektif sunması gereklidir. Bu, toplumsal bir paradigma değişikliğiyle insan ile doğanın birliğinin yeniden sağlanması için, demokrasi ve özgürlük ve uluslararası sosyalist devrim için başarılı mücadeleyi gerektirir.

 

  • Ülkeye bağlı olarak, günler farklı

DEVRİMCİ PARTİ VE ÖRGÜTLERİN ENTERNASYONAL KOORDİNASYONU - ICC        

03.09.2019

 

 

Paylaş