15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN ÇAĞRISI PARLAMENTARİST HAYALLER YAYMA DEĞİL DEVRİMDİR!

1970 yılında, işçi sınıfının kendiliğinden gelişen mücadelesinin bir ürünü olan 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi tarihi öneme sahip bir direniştir. Bu tarihi direniş, gerek işçi sınıfı açısından, gerek devrimciler açısından önemli bir mücadele okulu oldu. Bu mücadelenin sonucunda önemli dersler çıkarıldı.

15-16 Haziran Direnişi'nin öğrettiği en önemli derslerden biri de, işçi sınıfı reformist, revizyonist, oportünist önderliklerden kurtulmadıkça; Marksizm-Leninizm, Bolşevizm bayrağı altında birleşip örgütlenmedikçe işçi sınıfının mücadelesi düzen sınırlarını aşamayacağı dersidir. 15-16 Haziran Direnişi'nin üzerinden geçen 49 yıl da bu gerçeği gösterdi. Bu 49 yıl içinde 15-16 Haziran direnişi aşılamadı. İşçi sınıfı bu tarihsel deneyimden doğru dersler çıkaramadı. Saflarındaki reformist, revizyonist, oportünist unsurlardan arınamadı. Mücadeleyi kendi ellerine alarak sendika ağalarını kovup gerçek devrimci sendikaları kuramadı. Hâlâ Türk-İş , DİSK, Hak-İş ve benzerleri işçi sınıfının başının belaları olarak varlıklarını sürdürüyor; işçi sendikaları olarak yerlerini koruyor, durmadan işçi sınıfı hareketini törpüleyip düzene uydurmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfı kendi mesleki örgütlerinin başına çöreklenen bu başbelelarını söküp atmadıkça, 15-16 Haziran direnişlerini aşabilecek bir mücadele eksenine oturamaz.

23 Haziran seçimine yönelik olarak, KöZ  ile aldığımız ortak tutuma bağlı olarak, DİSK’in 15-16 Haziran işçi direnişinin 49. yıl dönümünde Kartal’da yapacağı mitinge “15-16 Haziran’ın çağrısı parlamentarizm değil DEVRİM!” ortak pankartı ile birlikte katılacağız.

15-16 Haziran işçi direnişinin çağrısı parlamentarist hayaller yayma değil devrimdir!

Biz bu çağrıya uyuyor, NE CUMHUR, NE MİLLET, TEK YOL DEVRİM! şiarını yükseltiyoruz.

Burjuvazinin, egemenlerin, işçileri, emekçileri, ezilenleri Cumhur ve Millet İttifakı’na mahkum etmelerine, iki kampa ayırmalarına suskun kalmıyor hayır diyoruz. İşçileri, emekçileri, egemenlerden bağımsız, burjuvazinin kendi içindeki iktidar çatışmasından bağımsız, sınıf mücadelesi yürütmeye çağırıyoruz.

Okurlarımızı, yoldaşlarımızı mitinge katılmaya çağırıyoruz….

10 Haziran 2019

 

 

 

Paylaş