BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS!

Birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs, Bakırköy Halk Pazarı’nda on binlerin katılımıyla kutlandı.
Marmara Forum ve İncirli kolunda toplanan on binler kortejler oluşturarak miting alanına yürüdü.
Marmara Forum kolunda: DİSK, TMMOB, DHF, TKP yürüdü.
İncirli kolunda: YDİ Çağrı, KESK, Haziran, EMEP, DİP, EHP, TKH, Halkevleri, SYKP, HDP, HDK, KöZ, Partizan, TÖP, CHP yürüdü.
Biz “Ekim devrimin 100.yıldönümünde: Yeni Ekimler işçi sınıfı önderliğindeki devrimlerle gelecek!” pankartı taşıdık. Toplanma alanında Ekim Devriminin 100.yılı ile ilgili çıkardığımız bildirinin dağıtımını yaptık.
Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, bu yıl 1 Mayıs’a katılım daha yoğun ve kitleseldi.
Mitingde saygı duruşunun ardından, mitingin düzenleyicisi sendikalar ve meslek kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel konuştu.
Kurumların ortak açıklaması Kürtçe ve Türkçe okundu.
Mitingde Dostlar Korosu ve Kardeş Türküler sahne aldı.

İki toplanma alanı ve miting alanı demir bariyerlerle polis tarafından kapatıldı. Toplanma alanlarına girişte, miting alanına girişte arama noktası oluşturuldu.

İncirli kolunda arama noktasında Kürdistan Sosyalist Partisi korteji içinde taşınan Güney Kürdistan Federal Hükümeti bayrağına polisin el koymasına tepki gösteren grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polis havaya ateş açtı.

Yapılan konuşmalarda, taşınan pankart ve dövizlerde öne çıkan konular: YSK’nun mühürsüz oy ve zarfları geçerli sayması, aslında Hayır’ın kazandığı, kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi, AKP politikaları vb.

1 Mayıs 2017

 

İZMİR: SİLAHLARIN GÖLGESİNDE 1 MAYIS!

Konak Eski Sümerbank önünden başlayarak, taaa Alsancak Gündoğdu Meydanının sonuna kadar, yani 4 km’ye yakın bir mesafe,  2,5 metre yüksekliğinde metal ızgaralarla tüm yollara ve çıkışlara kapatılmış. Ağır silahlarla donatılmış Çevik Kuvvet, zehirli sularla takviye edilmiş Tomalar, dizi dizi sıralanmış! İşin tuhafı giriş olarak bir Konak var, bir de Gündoğdu Meydanı! Başka yerlerden giriş yapabilme olanaklarını ortadan kaldırmışlar. Yani Zulüm! Vatandaşa ekstradan zulüm yaşatıyorlar. Yürüdük yürüdük yürüdük. Zenginlerin uğrak yerleri olan denize nazır restoranlar, kafeteryalar metal ızgaraların ardında emniyete alınmış. Restoranlarda, kafeteryalarda keyf çatan insancıklar bu tuhaf mahpushane parmaklıklarını anımsatan  demir ızgaraların  ardından bizi biraz kuşku, biraz da şu meşhur hümanist duygularıyla gözlüyorlar. Biz ellerimizde kızıl bayraklar, başımızda kızıl şapkalar bir marş tutturmuş öylece Gündoğdu Meydanına doğru akıp gidiyoruz. Elbetteki söylediğimiz marş 1 Mayıs marşı. Bir ara   bayağı kirli olan, üzerinde plastik şişe ve çer-çöplerin yüzdüğü durgun denize göz atıyorum. Deniz analarını görüyorum suda yüzüp duran. Marş denizi aşıyor. Karşı taraf Karşıyaka. Otobüs durağında bir  kadın bir de 10 yaşlarında oğlu otobüs bekliyorlar..

Oğlan annesine  “sesi duyuyor musun?” diye soruyor. Anne “evet, bugün bir Mayıs ya, sana söylemiştim ya bitaneciğim” diye yanıt veriyor. Kadının kızıl saçları denizden esen meltemle  dalgalanıyor, deniz mavisi gözleri  uzaklara taa Konak, Pasaport, Gündoğdu Meydanını heyecanla tarıyor. Çok uzaklardan gelen bu sese  usulca ritim tutuyor:

“Günlerin bugün getirdiği Baskı, zulüm ve kandır,

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez.

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde.

1 Mayıs 1  Mayıs işçinin emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda İlerleyen halkların bayramı.”

Gündoğdu Meydanı’nı dolduran 10 bini aşkın işçi, emekçi, hep bir ağızdan bu lanet düzeni, bu adaletsiz, hürriyetsiz düzeni protesto etmek, içlerinde birikmiş olan isyan ve kini haykırmak için bir araya gelmiş.

Haykırıyorlar: “Kıdem tazminatının kaldırılmasına hayır! Taşeron düzenine hayır! İş güvencesinin kaldırılmak istenmesine hayır! Grev hakkının ,Tis’nin gaspına hayır! OHAL ve KHK uygulamalarına hayır! Tek adam yönetimine hayır! Gerici, baskıcı ırkçı eğitime hayır! Medya üzerindeki baskıya hayır! İşçi katliamlarına hayır! Kadın cinayetlerine hayır! Sağlığın ticarileştirilmesine hayır! Doğanın talanına hayır!”

AKP iktidarı dönemindeki vukuatların önemli bir bölümünü içeren yukarıdaki cürümler neticesinde Sendikalar AKP hükümetinin istifa etmesini istemektedir.

AKP hükümetinin istifasını isteyen sendikalar ancak düzenin dar çerçeveleri içerisinde sıkışıp kalmakta kitlelerin, emekçilerin devrimci atılımlarını ve istemlerini kendi reformist kıskaçlarından geçirerek bir kaşık suda boğmaktadır. Ama onların bu sahte işçi yanlılıkları da bir gün geniş emekçi kitleler, ezilenler tarafından anlaşılacak ve o zaman meydanlarda reformizmin değil ve bu hükümeti değil faşist devleti devirmenin ateşi tutuşturulacaktır. BU FAŞİST BURJUVA DEVLET YIKILMADAN, YERİNE PROLETERYA ÖNDERLİĞİNDE DEMOKRATİK  HALK CUMHURİYETİ KURULMADAN bizim istediğimiz özgürlük, demokrasi, aş, ekmek , iş sadece bir talep ve özlem olarak kalacaktır.

Ama emekçiler ve ezilen halklar, sömürgeleştirilmiş uluslar, haksızlığa uğramış diğer milliyetler vb. birer birer bilinçle ayağa kalkacaklar.

Feodal kabuk parçalandıkça, daha demokratik ve sosyal istemler filiz veriyor. Bu filizlerin dünya komünizmine doğru  gelişimin öncülleri  olduğu muhakkak.

1 Mayıs meydanını dolduran sendika dernek ve sivil kuruluşlar:

Türk-İş, Petrol-İş, Çukurova Kimya işçileri  Sendikası, Sağlık İş Sendikası, Basın-İş Sendikası,  Teksif Sendikası, Hugo Boss işçileri komitesi, (Sendikaya girdikleri için işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını ve sendikalaşma haklarına saygı istiyorlar.) Deri Teks, Deri Form, Güvenlik-İş, Tez Koop-İş, Yol-İş, Tes-İş, Türk Metal, Demir Yol-İş, Tek Gıda-İş, CHP İzmir ili ve ilçeleri, Disk, Kesk, Haziran hareketi, Genel iş İzmir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu şubeler, Tüm Bel Sendikası, Emep, Türkiye Gazeteciler sendikası İzmir şubesi, Örgütsüz İnşaat İşçileri korteji (pankartları: Dünyayı biz inşaa ediyoruz, altında biz kalıyoruz. İş güvencesi istiyoruz!)

İzmir Barosu üyesi avukatları, TMMOB Ekoloji Örgütleri, HDP, Konak Kent Konseyi, Konak Mülteci  Meclisi, Halkların Köprüsü Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir şubesi. (Bunların da sloganı şu: Dünyanın bütün kalemleri birleşin!) Halk evleri, Partizan, SYKP, Komünist Zemin vs.

Yeni Dünya İçin Çağrı   1000 adete yakın Ekim Devriminin 100.yılına ilişkin bildiri dağıttı. 10 bini aşkın kitlenin katıldığı ve emekçiler/komünistler için birincil öneme haiz böyle bir günde hiç bir örgüt, sendika, parti ve kuruluş bildiri dağıtmadı. Bizim bildirilerimiz elden ele dolaştı, okundu.

(Komünist Zemin ve SYKP (Sosyalist yeniden kuruluş partisi) de az miktarda bildiri dağıttılar.)

En büyük eksikliğimiz 1 Mayıs’a ilişkin özel bir bildiri kaleme almamış olmamız ve dağıtmamış olmamızdır. Bu eksikliğin de giderileceği umuduyla.

 1 Mayıs 2017

YDİ Çağrı/İzmir okurları

 

ALMANYA NÜRNBERG‘TE 1 MAYIS!

Almanya’nın Nürnberg şehrinde, bu yıl geleneksel devrimci 1 Mayıs yürüyüşü, daha coşkulu ve daha fazla katılımın olduğu bir yürüyüş oldu.

“SAVAŞ YERİNE DEVRİM!” sloganının merkezde olduğu bir kutlama elbette devrimci içeriğe sahip olmalıydı. Öyle de oldu.

“Gemeinsam in die Revolutionäre Offensive” (Birlikte Devrimci saldırı) Savaş ve militarizme Hayır! Emperyalizme karşı mücadele et! Anti-Kapitalist içerik tüm yürüyüş boyunca hep birlikte haykırıldı. “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!”  sloganı gerçekten devrimci alternatif yürüyüşün içeriğine de uygundu. Çoğunluğunu Alman gençlerinin oluşturduğu kortejlerde uluslararası dayanışmanın renkli görünümü sevindiriciydi. Türkiye’den, Güney ve Kuzey Kürdistan’dan, Afrika’nın çeşitli ülkelerinden katılan insanların ortak paylaştıkları bir konu da göçmenler sorunuydu!

Yürüyüş boyunca emperyalistler ve onların uşaklarının insan tacirliği teşhir edildi.

Teşhir edilen ve lanetlenen konulardan biri de kadınlar üzerindeki baskılar ve buna sebep olan erkek egemen sistemlerdi!

Almanya’da Alman emperyalist devletinin emperyalist emellerinin yüksek sesle teşhir edilmesi de sevindirici konulardan biri, yürüyüşün içeriğine uyum sağlıyordu.

Yürüyüşte protestolardan nasibini alanlardan biri de Erdoğan ve onun uyguladığı faşist politikasıydı.

Devrimci 1 Mayıs’ı örgütleyenler ve bu yürüyüşe katılanların farklı siyasi renkleri anti-emperyalist ve anti-faşist temeldeki birliğe herhangi bir olumsuzluk yansıtmadı.

Bu devrimci 1 Mayıs yürüyüşünde kortej başında pankart olarak taşınan “Alles für Alle”! (Herkese her şey) içerik olarak doğru değildi! İçinde iyi niyet barındırsa da mevcut sistemde çok ütopik/hayali durmakla birlikte çok anarşizm kokan bir slogandı.

Yürüyüşte dağıtılan bir dizi bildiri vardı. Bunlardan biri de Almanya’daki “Trotz Alledem-Herşeye Rağmen” grubuna ait 1 Mayıs özel sayısıydı. “Kızıl Ekim” başlığını taşıyan 4 sayfalık bildiri Ekim Devriminin 100. Yılını 1 Mayıs 2017 ile birleştirmekteydi. Sosyalizmin zaferinin olgularına da yer vermekteydi. Bu anlamda haklı olarak herkesten farklı bir içerik sundular.

Her yıl olduğu gibi sarı sistem sendikası DGB’nin (Alman Sendikalar Birliği) düzenlediği yürüyüşte vardı. Almanya’daki emperyalist sistemin parçası olduklarına bir itirazları olmayan sendika ağalarının önderliğindeki bu yürüyüşün temel mottosu “Sosyal Adalet” idi. Bilinmesi gereken bunların anladığı sosyal adalet Alman emperyalist burjuvazisinin çıkarları temelindeki bir “sosyal adalet” talebidir! Bizdeki AKP’nin sosyal adalet anlayışı neyse bunların talep ettiği içerik olarak farklı bir şey değildir!

Yıllar önce DGB ye alternatif olarak başlattığımız Devrimci 1 Mayıs geleneği her yıl gerçek alternatif olduğunu daha fazla kanıtlamaktadır. Bu da bizlere haklı bir gurur sunmaktadır. Bu sevindirici durumundan ötürü yüksek sesle haykırıyoruz

YAŞASIN DEVRİMCİ 1 MAYIS!

Darısı Türkiye’deki 1 Mayısların başına!

1 Mayıs 2017

Nürnberg’ten YDİ Çağrı okuru. 

 

MERSİN’DE 1 MAYIS

Valiliğin sadece Cumhuriyet alanında toplanmasına izin verdiği 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı. Yürüyüş Valilik tarafından yasaklanmasına rağmen, sendikalar, siyasi parti ve kitle örgütleri kendi binalarının önünde kortej oluşturarak Cumhuriyet alanına yürüdü.

Bu 1 Mayıs’a ‘Hayır’ kampanyası damgasını vurdu. 1 Mayıs Marşı ve Enternasyonal marşının okunmasının ardından, 1 Mayıs’ta hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Emek ve Demokrasi Platformu adına Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy konuştu. Göksoy, “İşçilerin 80 yıllık kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesine hayır diyoruz. Kıdem tazminatından nemalanmak isteyenleri, işsizlik fonunu yağmalayanlardan tanıyoruz. 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeron işçilere kadro vaadinde bulunup da bu vaadini yerine getirmeyenlere, kiralık işçilik, istihdam büroları gibi daha ağır koşullar getirmek isteyenlere hayır diyoruz” diyerek, Hayır kampanyasının devam edeceğine vurgu yaptı.

 

Türk-İş İl Temsilcisi ve Yol-İş Şube Başkanı İrfan Gültekin, taşeron işçilerin sorunlarına dikkat çekerken, KESK Mersin Şubeler Platformu adına söz alan SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, “Bizi ihraç etseniz de, akademisyenlerimizi atsanız da, gazetecilerimizi, gençlerimizi tutuklasanız da işte meydan burada: Sizi yıkacağız, biz haklıyız, biz kazanacağız” dedi.

Mersin Kadın Platformu adına söz alan Yağmur Arcan da, “Biz kadınlar geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 1 Mayıs kutlaması Grup Vaveyli ve grup Bandista’nın konseriyle sürdü.

CHP Mersin Milletvekilleri ve ilçe Belediye başkanları, HDP parti meclisi üyesi de mitingdeydi. HDP’li Milletvekillerinin tutsaklığı kınanırken, kayyum atanan   HDP’li Belediye başkanlarının alanda olmamaları kınandı. Barışa vurgu yapılarak HDP’li vekillerin ve tutuklu Belediye Başkanlarının derhal serbest bırakılarak görevlerinin başına dönmeleri istendi.

Grup Vaveyli’nin bir üyesi konserin ardından gözaltına alındı,

1 Mayıs’ın Devrimci geleneğini yaşatmak için mücadeleyi yükseltmek için ileri.

2 Mayıs 2017

Yeni Dünya İçin Çağrı/Mersin

 

ADANA’DA 1 MAYIS

Adana’da geçen sene bomba ihbarı ile iptal edilip, baskı ve korku politikalarına maruz bırakılarak kutlanamayan 1 Mayıs, bu sene binlerce işçi ve emekçinin katılımı ile kutlandı.

Yaklaşık 3 bin kişinin meydanları doldurduğu mitingde kıdem tazminatı ve iş güvenliği talepleri öne çıktı.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde saat 15’te toplanan işçi ve emekçiler, binalara yerleştirilen özel timlerin gölgesinde İstasyon Meydanı’na doğru sloganlarla yürüyüşe geçti.

Türk-İş’e bağlı sendikaların katılmadığı 1 Mayıs mitinginde, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, BES, SES, Haber-Sen, Tümbel-Sen, DİSK’e bağlı işçi sendikaları, TMMOB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, CHP, HDP, EMEP, TKP, SYKP,TÖP-G, Halkevleri, Mücadele Birliği, Kaldıraç, BDSP, ESP ve Yeni Dünya İçin ÇAĞRI katıldı.

Arama noktasına girerken tüm flamalar, pankartlar ve yayınlar polis tarafından incelendi. Çağrı’nın Ekim Devriminin 100. yılına özel hazırlanan bildirileri de polis tarafından incelendikten sonra alana alındı.

Mitingde öne çıkan talepler iş güvencesi, OHAL, ve KHK’ler ile işten atmalar ve taşeronlaşmaya karşı talepler dile getirildi.

Mitinge CHP milletvekilleri, Seyhan ve Çukurova Belediye Başkanları, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Bektaş katıldı.

Tertip komitesi adına DİSK Adana Temsilcisi Yaşar Gündoğdu miting alanında açılış konuşması yaparken, iş güvencesi ve kıdem tazminatlarının yağmalanmak istendiğinden bahsetti. İşsizliğin, çocuk işçilerin rekor sayılara ulaştığını vurgulayan Gündoğdu “eşitlikçi, demokratik bir anayasayı meydanlar getirecek” diyerek sözünü adana milletvekillerine bıraktı.

 

Meral Danış Beştaş HDP’nin referandum çalışmalarını durdurmak için cezaevlerine atıldıklarını, belediye başkanlarının görevden alındığını fakat diz çökmediklerini, inkâr ve imha politikalarına rağmen direndiklerini dile getirdi.  Hayır kampanyasının bitmeyeceğini, demokratik bir anayasa için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin ve tertip komitesi adına yapılan konuşmaların ardından, Grup Kurtalan Ekspres’in şarkı ve türküleriyle miting sona erdi.

Mitingin olduğu saatlerde Adana Seyhan ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan 16 yasındaki işçi Ömer Faruk Sever yük asansörü kabini ve duvar arasında sıkışarak iş cinayetine kurban gitti.

30 lira günlük yevmiye ile aile bütçesine katkı yapmaya çalışan Ömer Faruk Sever’in ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirirken, gelen sağlık ekipleri cenazeyi adli tıp morguna kaldırdı.

03.05.2017

YDİ Çağrı / Adana

 

ANKARA 1 MAYIS KUTLAMASINDAN İZLENİMLER

Ankara’da 1 Mayıs iki ayrı meydanda kutlandı. Biri Tandoğan Meydanı’nda, diğeri Kolej Meydanı’nda.  Kolej Meydanı’na DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri katıldı. Tandoğan Meydanı’na ise Türk-İş’e bağlı sendikalar katıldı. Bir de Vatan Partisi destek vermişti.

Türk İş’in düzenlediği 1 Mayıs mitingine katılan sendikalar iki koldan yürüyerek alana girdiler. Atılan sloganlar; “Yaşasın 1 Mayıs, Tazminatıma Dokunma, AKP Al Fonunu Başına Çal” vb. Ağırlıklı olarak işçilerin talebi “kıdemime dokunma ve taşeron işçisine kadro” verilmesi idi.

Miting başlatıldığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Sonra Seymenler folklor gurubu oyun gösterisi yaptı. Dikkati çeken küçük çocukların bu gösteriye çıkarılması oldu.

Yaklaşık 7000 civarında katılım oldu. Alana girişte XRay cihazıyla arama yapıldı ve ayrıca poliste üst araması yapıyordu. Alana giren işçiler hemen çıktılar, işçilerde Türk İş yönetimi gibi yasak savma peşindeydi. İşte alana geldik, haydi çıkalım durumu vardı. Türk İş adına konuşma yapan Ergün Atalay  kıdem tazminatının Fona devredilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Her zaman dedikleri gibi kıdeme dokunursanız karşınızda bizi bulursunuz. Kamudaki taşeron işçisine kadro verilmemesini eleştirdi. İşçilerin nasıl ve nerede örgütleneceğine kendilerinin karar vermesi gerektiğini, buna siyasetin müdahale etmesinin yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Saat 11.00’da alanda toplanan işçiler saat 12.30’da konuşmaların bitmesiyle ayrıldı.

Binlerce işçinin bir araya gelerek kendi sorunlarını, haklı taleplerini ve hak mücadelelerini alanda haykırmak istemeleri, ülkedeki gelişmelere karşı haklı taleplerini dillendirmek, çözüm istemek için alana gelmişlerdi. Alana gelen işçilerin birlik oluşturma, mücadele etme, yeni hak taleplerinde bulunmaya mecalleri yoktu. Türk İş Konfederasyonunun pasif, iktidara yakın durma hali işçi sınıfına da yansımıştı. İşçiler doğru dürüst taleplerini haykırmıyordu. Dağınık, hedefsiz ve güvensizdi. Kendiliğindenci işi oluruna bırakmış, sorunlarını merkeze bırakmış bir sınıf, öncüsüz dağınık bir durumdaydı. Tamda ülkedeki durumu ifade etmekteydi. Bakmayın Ergün Atalay’ın biz “bir buçuk milyon değil onbeş milyonuz” palavrası atmasına. Bu hali ve bu yöneticileriyle işçi sınıfı ayağa kalkamaz. Bırakalım kazanılmış hakların mevzilerini korumayı, yeni mevziler kaybedeceğinin görüntüsünü vermektedir.

Alanın bir başka belirgin özelliği gençlerden yoksun, belirli bir yaş gurubunu yoğunluklu temsil etmesiydi.

Son yıllarda Türk İş Konfederasyonun bilinçli olarak diğer konfederasyonlarla ortak alanda buluşmaktan kaçınması da olumsuz bir durum yaratmaktadır. Konfederasyonlar ve sendikalar mücadelelerini ortaklaştırabilseler bugünden daha güçlü isteklerde bulunabilirler. Onların dağınık görüntüsünü iktidar ve sermaye sınıfı kendi çıkarları için iyi kullanmaktadır. Bunu aşmanın yolunu fabrikada emeğini, alınterini satan işçilere ve emekçilere düşmektedir. Onlar çalışma alanlarını örgütleyecekler ve birlikte ortak mücadeleyi örgütleyecek  bir çabaya girmelidirler. Şayet benim hakkımı bu yöneticiler savunsun, ben müdahil olmayayım derse, daha uzun yıllar haklarımızdan geriye gitmeye seyirci kalacağız demektir.

Daha coşkulu 1 Mayıs’ı kutlamak için birleşik, kitlesel 1 Mayıs’ı yaratmalıyız. Birlikte ve dayanışma içinde bunu yaratabiliriz, yeter ki gücümüzün farkına varalım.

Yaşasın işçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs!

05.05.2017

Bir YDİ Çağrı okuru işçi

Paylaş