DOKUNULMAZLIK KALDIRILIYOR.. NE İÇİN, KİMİN İÇİN?

AKP hükümeti, faşist devlet, RT Erdoğan Kuzey Kürdistan’da 24 Temmuz 2015’ten bu yana sömürgeci bir savaş yürütüyor. Kuzey Kürdistan’da barbar, sömürgeci savaş; Türkiye’de ise dizginsiz faşizm var. Faşizm artık sadece sokakta değil parlamentoda da uygulanıyor/yaşanıyor. Seçilmiş HDP’li vekiller meclis içinde saldırıya uğruyor, linç edilmeye çalışılıyor.  Kürt’e, Ermeni’ye duyulan düşmanlık her vesile ile açığa çıkıyor.

AKP’nin tam kadro imzalayıp TBMM’ne sunduğu hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili 2/1028 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

( AKP Anayasa değişiklik teklifi için bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1028.pdf)

Anayasa Komisyonu toplantılarında sert tartışmalar, kavgalar yaşandı. HDP’li vekiller AKP’li vekillerin saldırılarına maruz kaldı.  Garo Paylan Ermeni olduğu için ırkçı saldırıya uğradı.

Sonuçta Anayasa değişikliği teklifi AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Teklifte  AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, TBMM'de kabul edildiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda toplam 600 dosya bulunuyor. Bu dosyaların 46'sı AKP'li, 179'u CHP'li, 354'ü HDP'li,17'si MHP'li, 5'i de bağımsız milletvekiline ait.  27 AKP, 51 CHP, 49 HDP, 7 MHP ve 1 bağımsız milletvekili olmak üzere toplam 135 milletvekili hakkında fezleke dosyası var. 

Fezlekeler konusunda uygulama (DEP’li vekillerin tutuklanması hariç) bugüne kadar şöyleydi: Her yasama döneminde vekiller hakkında fezlekeler düzenleniyordu. Fezlekeler ilgili yerlere iletiliyor, fakat Meclis’te  gündeme alınmıyor, yasama döneminin sonuna bırakılıyordu.

Bu yasama döneminde dokunulmazlıkların kaldırılmak istenmesinin, bu konuda Anayasa değişiklik teklifinin sunulmasının arka planında AKP hükümetinin, devletin Kürt ulusal hareketine karşı savaş yürütmesi, her alanda sertleşmesi olgusu yapmaktadır.

135 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması durumunda, bundan en fazla zarar görecek olan HDP’li vekillerdir. Haklarında en fazla dosya olan, yasa teklifi yürürlüğe girer girmez ilk başta tutuklanacak olan, yargılanacak olanlar HDP’li vekiller olacaktır.

AKP ikiyüzlülük yapıyor. Çifte standart uyguluyor. Buna faşist CHP’de çanak tutuyor. Görünüşte haklarında dosya olan vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak, uygulama ise esas olarak HDP’li vekiller için olacak.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

Anayasa’nın 83 maddesi yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Madde şöyle:

“4. Yasama dokunulmazlığı MADDE 83- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”

Anayasanın 83 ve 85’inci maddeleri, Meclis İçtüzüğün 131 ile 138’inci maddeleri yasama dokunulmazlığı ve hakkında fezleke düzenlenen vekillerinin fezlekelerinin görüşülmesi usul ve esaslarını düzenliyor.

AKP’nin teklif ettiği CHP ve MHP’nin de kabul ettiği Anayasa değişiklik teklifi öz olarak Anayasa 83, 85, Meclis İçtüzük 131, 138’inci maddelerinde öngörülen usul uygulanmaksızın, hakkında fezleke düzenlenen vekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı amaçlamaktadır. Dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra HDP’li vekillere yönelik cadı avı başlayacak!

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Anayasa değişiklik teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeksizin kabul edilebilmesi için 367 oy gerekiyor.

Meclis’te AKP'nin 316, CHP'nin 133, MHP'nin 40 milletvekili var. Üç partinin toplam milletvekili sayısı 489 olsa da, Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacağı için özellikle CHP’den  fire olacağı beklentisi var.

Teklife Genel Kurul'da 330 ile 367 arasında oy çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne olacağına karar verecek.

Erdoğan değişikliği bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e gönderebilir ya da referanduma sunulması kararı verebilir. Gelişmelerin hangi yönde olacağını göreceğiz.

DOKUNULMAZLIK HAKKINDA DOĞRU TUTUM

Halkın seçtiği, milyonlarca oy almış bir partinin vekillerinin, milletvekilliğinin parlamentoda sayısal çoğunluğu elinde bulunduran AKP tarafından düşürülmek istenmesi, CHP ve MHP’nin de bu kervana katılması anti demokratik bir tavırdır.  Faşist bir uygulamadır.

Evet dokunulmazlık konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır. Sadece hakkında dosya olan vekiller için değil tüm vekiller için dokunulmazlık kaldırılmalı, dokunulmazlık sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmalıdır.

Milletvekillerinin parlamento dışında yaptıkları, söyledikleri ile ilgili olarak dokunulmazlık zırhı olmamalıdır. 
Dokunulmazlık sadece Meclis kürsüsünden konuşulanlarla ilgili olmalıdır.

Genel olarak dokunulmazlığa hayır demek, dosyası bulunan vekillerin dokunulmazlığına evet demek çifte standartçı bir yaklaşımdır. İkiyüzlülüktür. Reddedilmelidir.

KURTULUŞ DEVRİMDE!

T.C devleti halklar hapishanesi bir devlettir. Halkların eşit, özgür bir şekilde yaşaması için sömürgeci, faşist devletin işçi sınıfı önderliğinde demokratik halk devrimiyle yıkılması mutlak zorunluluktur.  

Sömürgecilik, faşizm, sermayenin iktidarı yıkılmadan gerçek barış, özgürlük, eşitlik gelmeyecektir.

Bunun için diyoruz ki:

Faşizme ölüm tek yol devrim!

03.05.2016

Paylaş