ICOR-AÇIKLAMASI:

AVUSTRALYA’DA YANGIN KRİZİ – DOĞAL YAŞAM TEMELLERİNİN   KASITLI TAHRİBATI

ICOR Avustralya’daki yangın krizini büyük endişeyle kaydediyor. Bu yangın krizi süresi, çapı ve yoğunluğu bakımından eşi görülmemiş boyuttadır. Bugüne değin 32 insan yaşamını yitirmiş, 2500’ün üzerinde ev tamamen yıkılmış (üstüne üstlük koyun ahırları, mandıralar ve araç-gereç kulübeleri de) ve olasılıkla bunlara büyük baş hayvanlar ve Avustralya’nın kendine has hayvan dünyası da dâhil olmak üzere bir milyarın üzerinde hayvan telef olmuştur. 10 milyar hektar ve bir dizi küçük kırsal yerler yanıp kül olmuştur.

ICOR, bu yangının Avustralya ve tüm dünyadaki diğer aşırı hava olaylarıyla birlikte kapitalist kâr etme çabasının ve hükümetlerin fosil yakıt holdinglerinin işletmesini durdurmayı reddetmelerinin bir sonucu olduğu görüşündedir. Büyük alanları kapsayıcı, kontrol dışına çıkan yangınlar son yıllarda uluslararası çapta arttı. Böylesi yangınlar diğerlerinin yanında Brezilya, Kanada, ABD, İsveç, Endonezya ve Güney Avrupa’da vardı. Küresel çevre krizinin tüm özelliklerinin tehdit edici bir etkileşimi gelişmekte.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki Avustralya hükümeti bu iklim değişikliği ile ilgili olarak kriminal bir tarzda ihmalkâr ve sorumsuzca davranmaktadır. Hem o hem de Labour [İşçi Partisi -ÇN]-muhalefeti kömür üretimi ve ihracatına devam etme kararındadır. Bu hükümet, Avustralya'nın CO2 (karbondioksit)-emisyonlarının dünya çapındaki toplam emisyonların sadece %1,3’ünü tuttuğu iddiasının arkasına saklanmakta, ama Avustralya kişi başına (Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra) (1) üçüncü büyüklükte miktarı salıyor. Avustralya, (Rusya ve Suudi Arabistan’dan sonra) (2)  üçüncü en büyük fosil yakıtları ihracatçısı ve  en büyük kömür ihracatçısıdır. (3)  Bu hükümet, Kyoto-2’de (4) teahhüt ettiği azaltma hedefine “ulaşma ve aşma”sı konusunda Avustralya halkına ve uluslararası forumlara yalan söylemektedir. O [bu hükümet -ÇN], ülkede iktidarı icra eden devasa çok uluslu enerji-ve hammadde holdinglerini koruyup kollamak için yalan söylemektedir.

Avustralya’yı beş aydan beri kasıp kavuran bu yangın felaketi, birçok ICOR-üyesinin savunduğu, insan ile doğanın birliğinin kapitalizm ile kasten tahrip edildiğine dair marksist-leninist tahlilin başlıca görüşlerini doğrulamaktadır. İşçi sınıfı, iklim değişikliğine karşı çevre hareketini ve kitle hareketlerini küresel ısınma ve aşırı hava olaylarının büyüyen felaketlerinin biricik çözüm yoluna yöneltmek zorundadır: Sosyalizme ve Komünizme.

Avustralya halkı iklim felaketi bağlamındaki bu aymazlığa karşı kitlesel olarak harekete geçiyor: 20 Eylül’de Sidney’de 80.000 kişi ve ülkenin tümünde bu yıl kısa süre içinde haber verilmesine karşın yüz binlerin üzerinde insan harekete geçti. ICOR, Avustralya halkıyla ve onun emperyalizme karşı ve sosyalizm için mücadelesiyle dayanışmasını dile getiriyor. O [ICOR -ÇN], Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninistler)’in fosil yakıt ihracatından vazgeçilmesi, kömürlü gaz üretiminin ve Hint tekeli Adani’nin Galilee-Havzalarındaki kömür maden ocaklarının ve Norveç şirketi Equinor’un Büyük Avustralya Koyundaki petrol çıkarması da dahil olmak üzere fosil yakıtlar için tüm yeni projelerin yasaklanması taleplerini destekliyor. Bu parti, halkı bölme amaçlı suçlamalara karşı halk birleştirmede  ve egemen sınıfı hedef tahtasına koymada önemli bir rol oynamaktadır.

Şu anda kömür, gaz ve petrol endüstrisinde çalışan işçilerin esenliği Avustralyalı parti CPA(ML)’in baş meselelerinden biridir. Onlar [bu işçiler -ÇN] kendi sanayilerinin kapatılması düşüncesinden yana kazanılmak ve pratikte güvence altına alınmak zorundadırlar. Bunun için fosil yakıtı şirketlerinde çalışan işçileri ulusal çapta kaydeden, onlara gelir sağlayacak ve hızlı bir şekilde sürdürülebilir sanayide çalışmalarını sağlamak için yeni meslek edinmelerinde destekleyen bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu yapılırken de söz konusu fosil yakıt işletmeleri kapatılmalı ve sonlandırılmalıdır.  Şuanda az veya hiç vergi ödemeyen  büyük holdingler (5) bunun için pamuk ellerini ceplerine atmak zorunda bırakılmalıdır!

ICOR, insanlığın doğa ile birliğini yeniden tesis etmenin önemini tanır ve bu parti, sosyalizm için devrimci mücadeleyi destekleyen bir çevre siyaseti gelişmeyi sürdürecektir.

23 Şubat 2020

------------

(1) https://ourworldindata.org/per-capita-co2

(2) https://www.abc.net.au/news/science/2019-08-19/australia-co2-exports-third-highest-worldwide/11420654

(3) http://www.worldstopexports.com/coal-exports-country/

(4) https://devpolicy.org/australia-not-to-hit-its-5-2020-emissions-reduction-target-till-2030-20200113/

(5)  Büyük çok uluslu firmalar vergi ödemekten nasıl kaçınılacağının yollarını daha hâlâ çok iyi biliyorlar: www.cpaml.org/articles3.php?id=1019

 

 

Paylaş